Tỷ giá ngoại tệ

ពន្ធការីនិងគ្រួសាររបស់គាត់ | A Minister And His Family | Barnabas Mamសូមទទួលព្រះពរជាមួយនឹង «ពន្ធការីនិងគ្រួសាររបស់គាត់» ជាអដ្ឋកថាថ្ងៃអាទិត្យដែលអធិប្បាយដោយលោកគ្រូ ម៉ម បាណាបាស ក្នុង «កម្មវិធីទឹកសម្រាប់ដីបែកក្រហែង» នៅថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា គ.ស.២០២២ នេះ។

Be blessed with “A Minister And His Family”, a Sunday message preached by Lokru Barnabas Mam at «The Water for Parched Lands» on March 27, 2022.

#BarnabasMam #SundaySermon #WorshipService

Nguồn: https://mywifi.com.vn/doi-song

Xem thêm: https://mywifi.com.vn/doi-song/ty-gia-ngoai-te/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *