3 Bình luận

  1. Duc Nguyen

    Cái này chạy không chính xác nếu bạn rút dây mạng từ wifi đi.

  2. Thọ Nguyễn

    Cho mình hỏi tool Wireless Network Utility làm sao có được z. Mình tìm hoài trên mạng không có. Dùng Network Link Conditioner để 100% Loss. vẫn trả về true :'(

  3. Lê Tuấn

    Bạn đã test với 4G chưa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *