Thiết bị

Hướng dẫn kết nối mạng cho máy chấm côngThiết bị có thể kết nối bằng wifi và Ethernet
1. Vào màn hình cài đặt
2. Cài đặt khối
3. Wifi or Ethernet
4. Lựa chọn mạng wifi để kết nối
5. Kết nối thành công, biểu tượng wifi và Ethernet chuyển sang màu xanh

Nguồn: https://mywifi.com.vn/doi-song

Xem thêm: https://mywifi.com.vn/ket-noi-khong-gioi-han/thiet-bi/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *