1 Bình luận

  1. Nguyễn Tony

    Tại sao Việt Nam Airline báo lỗ và xin chính phủ trợ cấp mà giờ lại có 10000 tỷ vnd rót vào dự án sb Long Thành ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *