2 Bình luận

  1. Nguyễn Chí Linh

    thiểu năng

  2. trần huy

    Tào lao tự nhiên vô chơi vậy là cách sửa lỗi àk

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *