Công nghệ

Văn nghệ chào mừng Lửa trại Kết nối yêu thương – Lớp Đào tạo chức danh bí thư Đoàn cơ sở Khóa 31. Tuổi xuân dâng Đảng
2. Bước chân thanh niên
3. Việt Nam ơi!

Dàn dựng: Minh Cường
Biểu diễn: Đội Tinh Tú Lớp Bí thư Đoàn cơ sở Khóa 3

Nguồn: https://mywifi.com.vn/doi-song

Xem thêm: https://mywifi.com.vn/ket-noi-khong-gioi-han/cong-nghe/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *